Monday, September 26, 2016

Ριζοσπαστικοποίηση Ισλαμιστών και η εγχώρια αντιμετώπιση, του Ιωάννη Μιχαλέτου

Η κοινώς λεγόμενη ριζοσπαστικοποίηση των Ισλαμιστών- ή άλλως σωστότερα "ακραιοποίηση"- τυγχάνει πλέον έρευνας και στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, εκτιμάται ότι προβλήματα αυτής της φύσεως που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των Ευρωπαικών κρατών, θα κληθεί να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα. Ο λόγος είναι η ύπαρξη ευμεγέθης Ισλαμικής κοινότητας, "εγκλωβισμένης" εν πολλοίς στη χώρα. Άλλωστε φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης Ισλαμικών κοινοτήτων δεν ενυπάρχουν στις χώρες της Ε.Ε. που υπάρχουν μικροί αριθμού Μουσουλμάνων (βλ. Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία), αλλά υπάρχει άμεση συνάρτηση με το μέγεθος των Μουσουλμανικών κοινοτήτων σε κάθε χώρα (βλ. Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία).Ως εκ τούτου η άκριτη απόφαση της Ελληνικής κοινωνίας να παραβλέψει την ολοφάνερη πραγματικότητα που διαμορφώνεται τόσο σε Ευρωπαικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα επιφέρει στα επόμενα 3-4 έτη τις αρνητικές επιπτώσεις της εμφάνισης "ακραίων" τάσεων εντός της Ισλαμικής κοινότητας που εδρεύει κατά βάση παρανόμως στην Επικράτεια. 

Προτάσεις 


Η εμπειρία της Ε.Ε. και ΗΠΑ δείχνει ότι άπαξ και υπάρχουν ευάριθμες κοινότητες Ισλαμικών στοιχείων υπάρχει και ριζοσπαστικοποίηση σε βάθος χρόνου και σε Β-Γ γενιάς άτομα. Επιπλέον ο παράγοντας Τουρκία και η γειτνίαση της χώρας με τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια γεννά μεγαλύτερη ανησυχία.


Ως εκ τούτου η ριζοσπαστικοποίηση και η αντιμετώπιση της πρέπει να ιδωθεί μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα, αυτό της αναβάθμισης ποιοτικής/ποσοτικής των αρχών ασφαλείας με έμφαση στην πρόληψη, τουτέστιν πληροφορίες και η ανάλυση τους ώστε οι λήπτες των αποφάσεων (εκτελεστική εξουσία-πολιτικοί) να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. 

Εάν βεβαίως οι λήπτες των αποφάσεων είναι σε θέση να το αντιληφθούν-αυτό είναι ένα ζήτημα ετέρας φύσεως. Σε τακτικό επίπεδο όμως μπορούν να γίνουν τα εξής- Δημιουργία αντί-προπαγάνδας


- Διείσδυση σε εξτρεμιστές 


- Παραπλάνηση εξτρεμιστών


- "Χαρτογραφηση" εξτεμιστών


- Στρατολόγηση εξτρεμιστών


- "Καλές πρακτικές" από διεθνείς εταίρους- Δημιουργία fusion center για το αντικείμενο από όλες τις ενδιαφερόμενες Αρχές στη χώρα.-Αυστηρή αντιμετώπιση της Τουρκικής προσπάθειας διείσδυσης στις Μουσουλμανικές κοινότητες στη χώρα
- Συστηματική αντιμετώπιση των υποστηρικτικών σωμάτων και οργανισμών που συντελούν στη μεγέθυνση του φαινομένου (ΜΚΟ, Χαβάλα, συγκεκριμένων ιερέων, συγκεκριμένων σωματείων, διπλωματικές και εμπορικές αντιπροσωπείες κρατών που στηρίζουν τους «ακραίους»

Πάνω από όλα όμως, μόνο η εντύπωση στο καθολικό σώμα της κοινωνίας ότι ενυπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και ολότητα στο σύστημα του επονομαζόμενου «κράτους έθνους» μπορεί να διαφυλάξει τη χώρα από μελλοντικές περιπέτειες.Η Ελλάδα δεν πρέπει να «καταντήσει Βέλγιο»

Σ.Σ. Είναι σχεδόν βέβαιο με πιθανότητες υλοποίησης άνω του 70% ότι δεν θα υφίσταται Ε.Ε. με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα μετά το 2018. 

Συνακολούθως η τωρινή ΕΕ θα μετασχηματιστεί –στην καλύτερη περίπτωση- σε μια χαλαρή ένωση με διακριτές ομαδοποιήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η χώρα προκειμένου να μην καταστεί είτε νέο-Οθωμανική επαρχία είτε «αποτυχών κράτος» θα πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό τους. 


Η σημαντικότερη δυσκολία για αυτό είναι όχι μόνο η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού της αλλά ο ίδιος ο μηχανισμός που έχει μετατραπεί σε ένα «Λεβιάθαν»που καταπνίγει τη χώρα και την ισοπεδώνει. 


Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η αντίφαση εντός των επομένων 18 μηνών, δίχως όμως  εν τω μεταξύ να ξεπουληθεί η χώρα- τότε το μέλλον δεν θα είναι απλά άδηλο αλλά ξεκάθαρα εφιαλτικό.